درباره ما

آراس الکترود، به عنوان یک گروه مهندسی- بازرگانی، با سالها سابقه در زمینه خدمات فنی و تامین مواد مصرفی جوشکاری در صنایع مختلف تولیدی، مهمترین ماموریت خود را ارائه مشاوره، ارتقاء سطح آگاهی و تامین الکترود های جوشکاری، جهت جلب رضایت مشتریان محترم که ارزشمند ترین سرمایه این مجموعه به حساب می آیند، قرار داده است.